Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /customers/9/5/4/lifebh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5758 Allmänna villkor – life boost health
Skip to content

Life BOOST Health

Villkor

Allmänna villkor

 1. Allmänt 

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.Lifebh.se  och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”).  organisations nr. 5593113854 (”Life Boost Health ”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Life Boost Health  framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Life Boost Health  är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Life Boost Health  accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp (kreditkort, faktura, delbetalning) till personer under 18 år. Life Boost Health  förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Life Boost Health  reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Life Boost Health  har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så förbehåller sig Life Boost Health  rätten att ta bort produkten från Kundens order. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Life Boost Health  ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Life Boost Health  eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Life Boost Health . 

 1. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Life Boost Health s Integritetspolicy, se Integritetspolicy

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Life Boost Health  bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Life Boost Health  per e-post. Life Boost Health  uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Life Boost Health s kundservice. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Life Boost Health . Om beställningen återkallas så kommer Life Boost Health  att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

 1. Kunduppgifter mm.

3.1 Life Boost Health  rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Life Boost Health s behandling av personuppgifter finns i Life Boost Health s Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Life Boost Health  om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 

3.3 Om Life Boost Health  misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Life Boost Health  rätt att stänga av Kunden. 

 1. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsens Betalningsvillkor. Life Boost Health  har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Life Boost Health . Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Life Boost Health  eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Life Boost Health  förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

 1. Kampanjer och erbjudanden

Life Boost Health  kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Life Boost Health  i samband med kampanjen. Life Boost Health  förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller så långt lagret räcker.

 1. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Life Boost Health  skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Life Boost Health s leverans av varor och villkor för leveransen finner du under Leveransvillkor.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Life Boost Health  dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Life Boost Health  rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer. 

 1. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Life Boost Health  detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Notera att om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 • varor med bruten försegling exempelvis kosttillskott.
 • varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis kosttillskott, hälsokost och andra livsmedel med kort hållbarhet);
 • varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar.

Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set, Life Boost Health  godkänner inte returer av valda delar av ett köpt set (du kan returnera hela det oöppnade setet). Ångerrätt kan endast tillämpas på oöppnad box vid köp av The Box.

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Life Boost Health  på det sätt som anges under Ångerrätt, Retur & Byte. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Life Boost Health  rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Life Boost Health  returfrakten Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Life Boost Health . Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Life Boost Health  enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa under Ångerrätt, Retur & Byte.

7.7 För produkter med särskilda villkor betalar Kunden returfrakten om inget annat anges på Produktsidan. 

7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalar Life Boost Health  tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Life Boost Health  erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Life Boost Health  rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.9 Life Boost Health  betalar snarast tillbaka beloppet. Life Boost Health  får dock vänta med återbetalningen tills Life Boost Health  tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. Produkter

8.1 Samtliga produkter vi säljer på Life Boost Health .com är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Life Boost Health  är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

8.2 Produkterna på Life Boost Health .com bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på Life Boost Health .com.

 1. Produkter med Särskilda villkor
 • Observera att vissa produkter har ”Särskilda villkor” på produktsidan. För sådana produkter gäller de särskilda villkor som framgår av detta avsnitt.
 • Produkterna levereras ej från Life Boost Health s lager utan direkt från leverantören.
 • Du kommer efter beställning av produkt med Särskilda villkor bli kontaktad av ett fraktbolag för att göra upp om leveransdag och tid.
 • Leverans sker till angiven postadress (till porten om du bor i lägenhet). Om du bor ute på en ö med begränsad kommunikation kan upphämtningen behöva ske på närmsta postterminal alternativt ta längre tid om fraktbolaget behöver hjälp av en tredje part. 
 • Vi har i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda montering eller bärhjälp.
 • Frakt ingår i priset vilket betyder att du inte kommer bli debiterad för den extra frakten. Observera att vid ett återköp så debiteras du för fraktkostnaden, upp till 1200 sek beroende på produkt. För att returen ska godkännas ska produkten vara packad i sin oförstörda originalförpackning. Om förpackningen är skadad kommer en återbetalning ej att godkännas.
 • Vi reserverar oss för att längre leveranstider kan förekomma om varan är slutsåld hos leverantören.
 • Vi förbehåller oss rätten att debitera kunden en avgift på upp till 500 kr om paketet inte kan lämnas ut i tid på grund av felaktig angiven information eller om kunden inte svarar när fraktbolaget hör av sig. 
 • Kunden ansvarar för att undersöka att leveransen innehåller alla kolli som angivits på följesedeln samt att paketet är helt när det levereras. Eventuella fel ska noteras på chaufförens följesedel.
 • Vi förbehåller oss rätten att fakturera en extra kostnad i det fall du vill ändra leveransadress och fraktbolaget tar ut en extra kostnad för att göra denna justering.

10 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Life Boost Health  att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Life Boost Health  strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Life Boost Health  mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Life Boost Health  förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Life Boost Health  riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se 

 1. Force Majeure

12.1 I händelse av omständigheter som står utanför Life Boost Health s skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Life Boost Health s förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Life Boost Health  rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 1. Ändringar av Villkoren

13.1 Life Boost Health  förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har godkänt Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Life Boost Health  har informerat Kunden om ändringarna. Life Boost Health  rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. Tillämplig lag och tvist

14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Life Boost Health :s kundservice. 

14.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Life Boost Health :s kundservice, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Life Boost Health  beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Life Boost Health  den 2021-11-01