Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /customers/9/5/4/lifebh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 5758 Integritetspolicy – life boost health
Skip to content

Life BOOST Health

Integritetspolicy

Vi värnar dina personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m.

Life Boost Health är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för olika syften. Här nedanför hittar du information om dessa syften, rättslig grund och hur länge vi sparar dina uppgifter.

Hemsidebesökare

När du använder vår hemsida kan vi tillsammans med tredjepartsleverantörer använda cookies och liknande tekniker och då placera filer eller kod på din enhet eller webbläsare. Detta gör vi oavsett om du väljer att göra ett köp av någon av våra produkter eller inte. Med hjälp av cookies och liknande tekniker behandlar vi dina uppgifter bl.a. för att underlätta din surfupplevelse, för att kunna interagera med dig och för att kunna optimera vår marknadsföring till dig. Vill du veta mer om vår behandling av dina uppgifter när du besöker vår hemsida, klicka på plus-tecknet.

Se även vår cookiepolicy för mer information om vilka cookies och liknande tekniker som vi kan komma att placera på din enhet eller webbläsare.

kund och kundklubbsmedlem kan vi behandla dina uppgifter även på andra sätt som du kan läsa mer om härhär och här.

Nyhetsbrevsprenumeranter

Om du väljer att anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att lämna din e-postadress i ett formulär på vår hemsida så kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Vill du veta mer om vår behandling av dina uppgifter när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, klicka på plus-tecknet.

Information om intresseavvägning

Som framgår ovan stödjer vi ibland vår hantering av dina uppgifter på vårt (eller annan parts) s.k. berättigade intresse. Det betyder att vi bedömt att vi får använda dina uppgifter för ett visst ändamål pga. att vårt intresse av att använda dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av användningen. Detta kallas en ”intresseavvägning”. Vårt intresse av att använda dina uppgifter måste vara välgrundat och motiverat. Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen för ett visst ändamål.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad hos oss har vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, ber vi dig att kontakta oss här. För att du ska kunna utöva dina rättigheter behöver vi kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Det handlar om att obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av eller ändra dina uppgifter. Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför. Här nedanför kan du läsa mer om vilka rättigheter du har.

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att veta om vi använder dina personuppgifter. Om vi gör det har du också rätt att kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi använder, hur vi använder dem m.m. Du har också rätt att få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig. Om du bara är intresserad av vissa uppgifter kan du ange det i din begäran, t.ex. genom att specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (t.ex. vilka Kontakt- och identifikationsuppgifter vi har om dig) eller om du vill ha del av uppgifter från en viss tidsperiod.
Rätt till rättelse
Om några av de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få de uppgifterna rättade eller kompletterade.
Rätt till radering
Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte vi samlade in dem för eller om du invänder mot behandlingen.
Rätt till dataportabilitet
Om vi behandlar dina personuppgifter efter ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt till så kallad dataportabilitet.
Det betyder att du får ut personuppgifter som rör dig själv och som du själv har lämnat till oss. Uppgifterna lämnas ut elektroniskt i ett visst format.
Du har också rätt att få uppgifterna utlämnade elektroniskt direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
Rätt att invända
Du har alltid rätt att invända mot användning av dina uppgifter för direkt marknadsföring. Du har också rätt att invända mot användning av dina uppgifter som sker pga. vårt eller annan parts berättigade intresse.

Om du invänder och vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen kommer vi sluta med den användning som du invänder mot.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat för en viss användning av dina uppgifter.
Om du återkallar ett samtycke så påverkar inte det vår användning av dina uppgifter innan samtycket återkallades.
Rätt till begränsning
Du kan under vissa förutsättningar begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får användas för vissa avgränsade syften.
Om du t.ex. har begärt rättelse eller invänt mot en behandling så kan du begära att behandlingen begränsas under tiden vi utreder din begäran om rättelse eller invändning. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.
Rätt att klaga
Om du har frågor om vår användning av personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål på användningen så är du välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud.

Integritetsskyddsmyndigheten är svensk tillsynsmyndighet för vår användning av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår användning av dina personuppgifter kan du också vända dig dit. Kontaktuppgifter hittar du här.

Dessa Integritetspolicy har fastställts av Life Boost Health  den 2021-11-01